Strona Główna » Dokumenty do kredytu » Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Bardzo często klienci, którzy wnioskują o kredyty na wysokie kwoty – tak gotówkowe, jak i hipoteczne, wręcz zmuszani są do wykupienia ubezpieczenia. Są banki, które swoją decyzję kredytową uzależniają od polisy. Są też takie placówki bankowe, które za ubezpieczenie są w stanie oferować bardziej korzystne warunki. A czy z ubezpieczenia można zrezygnować?

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ubezpieczenie kredytu. Jest to polisa, która gwarantuje, że zostaną wypłacone środki na poczet spłaty kredytu, w sytuacji, gdy nastąpi zdarzenie, którego dotyczy ubezpieczenie. Takie ubezpieczenie może być więc na wypadek utraty pracy lub życia. Polisa ubezpieczeniowa może być oferowana do różnego typu kredytów: hipotecznego, gotówkowego, ratalnego. Popularnymi ubezpieczeniami jest ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Generalnie ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Bank udzielając kredytu powinien mieć przekalkulowane ryzyko. Okazuje się jednak, że choć wykupienie polisy jest dobrowolne, to wiele banków konstruuje ofertę tak, by zasięgnięcie kredytu nie opłacało się bez ubezpieczenia. Jak tego dokonuje? Przede wszystkim poprzez wysokie oprocentowanie, podwyższoną prowizję, przedstawianie dodatkowych zabezpieczeń, jak i konieczność przystąpienia do umowy drugiego kredytobiorcy.

Bardzo często przy kredytach hipotecznych konieczne jest ubezpieczenie na życie, a przy gotówkowych – gdy kredytobiorca nie ma pracy na czas nieokreślony – od utraty pracy. Z koniecznością wykupienia ubezpieczenia często spotykają się osoby, które biorą kredyt hipoteczny i nie mają pełnego wymaganego wkładu własnego. Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. Ponadto w przypadku nabywania nieruchomości często jest także konieczna zapłata za ubezpieczenie pomostowe. Płaci się je do czasu, aż bank dostanie informację o dokonaniu wpisu o hipotece do księgi wieczystej nieruchomości.

monety i długopisy

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Oczywiście jest możliwa rezygnacja z ubezpieczenia, choć nie zawsze w dowolnym momencie. Wiele zależy od tego, co umieszczone na ten temat zostało w umowie kredytowej. Może być tam zawarta informacja o okresie, który musi upłynąć od momentu podpisania umowy. Warto dobrze sobie przekalkulować, czy to się opłaca. Może się okazać, że po rezygnacji z polisy, bank podniesie marżę kredytu.

Tak czy inaczej, w związku z tym, że ubezpieczenie jest to niejako dodatkowy produkt do kredytu, nie można nie mieć możliwości się z niego wycofać. A jak zrezygnować z ubezpieczenia? Przede wszystkim należy złożyć w banku stosowne pismo. Często można znaleźć wzór takiej dyspozycji.

Czy ubezpieczenie kredytu jest zwracane?

W momencie, gdy ubezpieczony rezygnuje z ubezpieczenia, wówczas powinien otrzymać zwrot ubezpieczenia za niewykorzystany okres ochrony. Ile to wyniesie? To zależy od kwoty kredytu i wysokości składki. A ile trzeba czekać na wypłatę tej kwoty? Najczęściej uzbroić się w cierpliwość należy na 14-60 dni.


Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *