Strona Główna » Kredyt gotówkowy » Jak szybko spłacić kredyt? Czy jest możliwy kredyt bez opłat za wcześniejszą spłatę?

Jak szybko spłacić kredyt? Czy jest możliwy kredyt bez opłat za wcześniejszą spłatę?

Kredyt to zobowiązanie, które zaciągamy zazwyczaj na lata. Ciężar finansowy, związany ze spłatą, boleśnie dotyka co miesiąc naszego portfela i pociąga za sobą spory dyskomfort psychiczny. Co zrobić, aby szybko spłacić kredyt?

jak szybko spłacić kredyt

Sposoby na skrócenie okresu kredytowania

Przedterminowa spłata kredytu pozwala znacznie zredukować miesięczne wydatki, oddając dług przed czasem możemy zyskać spokój i finansową stabilizację. Kiedy w grę wchodzi uregulowanie kredytu gotówkowego i dysponujemy dodatkowym zastrzykiem gotówki warto pomyśleć o jednorazowej spłacie. Przy kredycie hipotecznym taki scenariusz zazwyczaj nie wchodzi w rachubę, dlatego w tym przypadku dobrze przeznaczać wszystkie nadwyżki finansowe na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

Kiedy spłacamy długoterminowe, co najmniej kilkuletnie zobowiązania mamy do wyboru nadpłatę kredytu wraz z utrzymaniem umownego okresu kredytowania, co pociąga za sobą zmniejszenie wysokości rat. Drugim wyjściem jest nadpłata kredytu połączona ze skróceniem okresu kredytowania, która powoduje, że nadal spłacamy raty w tej samej kwocie. Wybierając tą opcję poniesiemy niższe koszty z tytułu odsetek.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego bez opłat – czy to możliwe?

Obowiązujące przepisy ustawy o kredycie konsumenckim wskazują, że w przypadku spłaty kredytu gotówkowego obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu. Niższy koszt dotyczy okresu, o jaki skrócono czas kredytowania. W sytuacji, w której dochodzi do przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego konsument powinien ponieść koszty związane jedynie z faktycznym okresem korzystania z zaciągniętego długu, bez żadnych dodatkowych opłat.

Bank ma jednak prawo w podpisywanej umowie zastrzec prowizję za wcześniejszą spłatę, w tym przypadku klient musi zostać o tym poinformowany w sposób jasny i zrozumiały.

Warto pamiętać, że jeżeli czas pomiędzy spłatą kredytu, a wyznaczonym terminem przekracza jeden rok, umowa kredytu gotówkowego nie może przewidywać wyższej prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty niż 1% wartości spłacanej części kredytu. Kiedy okres jest krótszy niż 12 miesięcy prowizja nie może przekroczyć pułapu 0,5%.

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem – kiedy się opłaca?

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego stosuje się przepisy ustawy o kredycie hipotecznym, która w 2017 roku ograniczyła dowolność ustalania wysokości i okresu obowiązywania prowizji.

Kiedy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej bank może pobrać od nas prowizję za przedterminowe uregulowanie długu jedynie przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia spłaty. Jej wysokość nie może przekraczać 3% wartości spłaconej kwoty.

Dlaczego warto wcześniej spłacać kredyt?

Wcześniejsza spłata kredytu musi zawsze zostać poprzedzona gruntowną analizą podpisanej umowy kredytowej. Zanim podejmiemy decyzję o szybszym rozliczeniu dobrze przypomnieć sobie jej warunki.

Spłata zadłużenia przed terminem pozwala uniknąć dalszego regulowania odsetek od pożyczonej kwoty, możemy też w ten sposób znacznie poprawić swoją zdolność kredytową.


Jeden komentarz

  1. Ważne, aby dobrze przekalkulować i skonsultować ze specjalista wcześniejszą spłatę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *